Od maja zmiany w trybie przyznawania Karty Taternika

przez Administrator | Opublikowano 17 lutego 2014 16:43

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że od 17 maja 2013r. zmianie uległ tryb przyznawania Karty Taternika.

Obecnie Karta Taternika będzie przyznawana na podstawie dostarczonego zaświadczenia o ukończeniu Kursu Taternickiego według programu PZA podpisanego przez prowadzącego szkolenie instruktora PZA. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno zawierać:

  • jednoznaczną informację, że instruktor uznaje, iż dana osoba ukończyła kurs oraz, że nabyte przez nią kompetencje i umiejętności są właściwe dla wydania Karty Taternika i prowadzenia samodzielnej działalności w Tatrach i górach średnich latem,
  • wykaz dróg pokonanych podczas kursu.

Dodatkowym warunkiem jest uiszczenie opłaty za wydanie Karty. Opłata za jej wydanie wynosi 100 PLN.

Źródło: PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn