Digitalizacja zbiorów Zofii i Witolda Paryskich

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 21 stycznia 2014 13:37

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym realizuje projekt „Digitalizacja i publiczne udostępnienie archiwum tematycznego pp. Paryskich”. Archiwum Paryskich to ogromne, zbierane przez dziesięciolecia źródło wiedzy o historii Tatr, kulturze rejonu, eksploracji tatrzańskiej, także wspinaczkowej.  Fundacja-im.-Zofii-i-Witolda-Paryskich-620x259

Celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do digitalizacji, digitalizacja i udostępnienie w domenie publicznej (w Małopolskiej Bibliotece Publicznej) pierwszej części (50 000 stron) spuścizny Zofii i Witolda Paryskich, unikalnego w skali Polski, ale również świata opracowania tematycznego dotyczącego Tatr (oraz wybranych masywów górskich).

Tworzenie elektronicznych publikacji będzie odbywać się na bieżąco w miarę postępu prac nad przetwarzaniem i opracowaniem zasobu. W najbliższych miesiącach cyfrowe kolekcje Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej będą wzbogacone w mapy topograficzne i turystyczne ukazujące przemiany kartograficzne obrazu Tatr oraz XIX i XX w. obrazy Galicji, Spisza, Liptowa, Orawy, Polski i byłej Czechosłowacji.

Wśród map przeglądowych szczególnie wyróżnia się wydana w 1886 r. w Wiedniu Mapa Królestwa Galicji w skali 1:864000 zaliczana do map warstwowobarwnych. W kolekcji są także mapy tematyczne m.in. o treści geologicznej np. wydawana w latach 1958-78 Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:10000, hydrograficznej i hipsometrycznej, np. Mapa wyniosłości Tatr z obwodnicami warstwowymi w skali 1:50000 z drugiej połowy XIX w. Ozdobą zbiorów są panoramy Tatr wydane w większości w XIX w. oraz jedne z pierwszych planów Zakopanego.

Prócz map, zbiory Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zasilą przewodniki z lat 1797-1953 zawierające opisy m.in.: Tatr, Pienin, Alp, Spisza, Orawy, Słowacji.

Zdigitalizowane materiały można oglądać w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Źródło: wspinanie.pl

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn