Centrum Górskie Korona Ziemi: powstała Rada Naukowa i Centralne Archiwum Górskie

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 17 czerwca 2013 10:56

Bernadette McDonald, Krzysztof Wielicki, Peter Hamor, Janusz Kurczab, Jerzy Porębski, Janusz Majer, Jerzy Natkański, Wojciech Kukuczka, Jan i Małgorzata Kiełkowscy, Merlante Gilberto – to tylko wybrani goście, którzy zjechali 14 czerwca do Schroniska na Markowych Szczawinach. Okazją było uroczyste powołanie do życia Rady Naukowej Centrum Górskiego Korona Ziemi, które w przyszłym roku ma powstać na terenie Zawoi-Morgi.

Centrum_Gorskie_Korona_Ziemi_logo

Jak zapewniają organizatorzy, Centrum Górskie Korona Ziemi ma być zderzeniem nauki z technologią i rekreacji z turystyką. Obiekt budują gmina Zawoja oraz słowacka spółka Tatry Mountain Resorts.

Projekt Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi

Projekt Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi

Kierunki i cele

Centrum Górskie Korona Ziemi ma przybliżać wiedzę na temat polskich gór i himalaizmu. Będzie również miejscem spotkań tych, którzy historię himalaizmu tworzyli swoimi wybitnymi dokonaniami w górach najwyższych.

Powstała w miniony weekend Rada Naukowa ma wyznaczać kierunki edukacji i rozwoju Centrum Górskiego Korona Ziemi. To zespół wybitnych postaci, reprezentantów różnych instytucji, których wiedza i doświadczenie mają być przekazywane odwiedzającym.

Członkowie Rady Naukowej Centrum Górskiego Korona Ziemi (fot. Centrum Górskie Korona Ziemi)

Członkowie Rady Naukowej Centrum Górskiego Korona Ziemi (fot. Centrum Górskie Korona Ziemi)

Skład rady będą tworzyć wybitni himalaiści, przyrodnicy, naukowcy, ratownicy górscy i samorządowcy. Honorowym przewodniczącym rady został Krzysztof Wielicki, Jerzy Porębski objął funkcję dyrektora wykonawczego.

rada_naukowa_logo1_male

Do Rady Naukowej dołączyli także m.in.: Peter Hamor, Janusz Majer, Jerzy Natkański, Piotr Pustelnik, Jacek Jezierski, Anna Czerwińska, Janusz Onyszkiewicz, Barbara Koszułap, Piotr Chmielnicki, Kurt Diemberger, Cecylia Kukuczka oraz Wojciech Kukuczka. Członkiem honorowym została Bernadette McDonald – kanadyjska autorka głośnej i nagradzanej książki Freedom Climbers, opisującej Złotą Erę polskiego himalaizmu. Bernadette była także przez wiele lat dyrektorem Festiwalu Filmów Górskich w Banff.

Od lewej: Jan Kiełkowski, Janusz Majer, Bernadette McDonald, Krzysztof Wielicki i Janusz (fot. Centrum Górskie Korona Ziemi)

Od lewej: Jan Kiełkowski, Janusz Majer, Bernadette McDonald, Krzysztof Wielicki i Janusz (fot. Centrum Górskie Korona Ziemi)

Nad koordynacją prac rady i lokalnych władz czuwać będzie sekretarz Magdalena Ziaja – dyrektor Spotkań z Filmem Górskim w Zakopanem. W sumie ponad 50 osób oficjalnie wyraziło swoje wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu Centrum Górskiego.

Misją Korony Ziemi jest przedstawienie zagadnień z dziedziny geografii, geologii czy też etnografii a także turystyki wysokogórskiej z naciskiem na dokonania naszych rodaków w tej dziedzinie. Dzięki Muzeum otrzymamy możliwość obcowania z tymi zagadnieniami, a zwiedzający będzie miał możliwość aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu własnych poglądów a także zdobywaniu nowej wiedzy. Muzeum będzie kładło ogromny nacisk na obsługę „zielonych szkół” i wycieczek szkolnych – czytamy na stronie Korony Ziemi.

Ocalić od zapomnienia 

Pod Babią Górą powstanie także Centralne Archiwum Górskie – instytucja, która zajmie się zbieraniem, dokumentowaniem i cyfryzacją materiałów o polskich wyprawach. Szefem Centralnego Archiwum Górskiego został Janusz Kurczab. W zespole pracować będą także: Janusz Majer, Wojciech Kukuczka oraz Jan i Małgorzata Kiełkowscy.

Lokalne władze witają gości (fot. Centrum Górskie Korona Ziemi)

Lokalne władze witają gości (fot. Centrum Górskie Korona Ziemi)

Brak katalogu oraz cyfryzacji zasobów archiwalnych z wieloletniego okresu polskiej działalności alpinistycznej stanowi bolączkę już od wielu lat. W przeszłości, z różnych powodów straconych zostało lub dostęp do nich został utrudniony, wiele bezcennych zbiorów książek, filmów, zdjęć, listów, dzienników i nagrań – wyjaśnia Janusz Kurczab na stronie Korony Ziemi. – Zbiory w prywatnych rękach ulegają rozproszeniu, a nie zawsze odpowiednie ich przechowywanie grozi stopniowym zniszczeniem i utratą. Do chwili obecnej nie udało się stworzyć instytucji, do której w/w mogą zostać przekazane lub zdeponowane. Byłoby rzeczą ze wszech miar pożądaną, żeby takie archiwum powstało przy Muzeum Górskim Korony Ziemi w Zawoi.

Centralne_Archiwum_Gorskie

Zdaniem Janusza Kurczaba celem Archiwum powinno być:

  • Gromadzenie dokumentów wyprawowych, dzienników, listów, zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych oraz przetwarzanie ich w formę elektroniczną;
  • Gromadzenie informacji o prawach autorskich do poszczególnych materiałów;
  • Inwentaryzacja i skatalogowanie całości materiałów archiwalnych, takich jak dokumenty, dzienniki, listy, filmy nagrania lub zdjęcia, oraz zbieranie informacji o tym, gdzie dany materiał jest przechowywany i do kogo należą prawa autorskie;
  • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych z zakresu polskiej działalności w górach świata.
  • Zgodnie z ideą, jaka przyświeca powstaniu Muzeum, szczególny nacisk powinien być położony na udokumentowanie dokonań Polaków w najwyższych górach świata – Himalajach i Karakorum, a także – na szczytach stanowiących kulminacje najwyższych masywów górskich wszystkich kontynentów, wchodzących w skład Korony Ziemi.
  • Należy zastanowić się nad przedziałem czasowym, którego miałoby dotyczyć zbieranie w/w materiałów. Wydaje się, że w pierwszym etapie ramy czasowe należałoby zawęzić do okresu 1934 – 1992, a więc od pierwszej wyprawy andyjskiej do końca Złotej Ery Polskiego Himalaizmu. W dalszej perspektywie należy widzieć współczesne osiągnięcia polskiego alpinizmu.

Więcej informacji o Centrum Górskim Korona Ziemi znajduje się na stronie: www.centrumgorskie.pl

Źródło: Centrum Górskie Korona Ziemi, materiały prasowe

 

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn