Weź udział w konkursie i wygraj szkolenie lawinowe

przez Administrator | Opublikowano 20 marca 2014 12:34

Zapraszamy do udziału w trzecim już konkursie „Lawinowe ABC”! Od 24 marca codziennie przez 7 dni w różnych godzinach na profilu facebook.com/LawinoweABC ukazywać się będzie pytanie konkursowe. Zwycięzcy wezmą udział w szkoleniu lawinowym!

Tematem konkursu jest wiedza z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się zimą w terenie wysokogórskim zagrożonym lawinami. Pytania konkursowe będą publikowane codziennie w różnych godzinach w terminie 24 – 30. 03. 2014 na stronie facebook.com/LawinoweABC. Odpowiedzi na pytania zadane danego dnia należy wysyłać do godziny 23:00 na adres e-mail: aszymaszek@tpn.pl

lawinowe-abc-logo

Autorem pytań jest Marcin Kacperek – międzynarodowy przewodnik wysokogórski PSPW, autor książki „Kochaj śnieg, unikaj lawin”. Dziesięciu zwycięzców zdobędzie nagrodę główną – szkolenie lawinowe, które poprowadzą przewodnicy wysokogórscy, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Odbędzie się ono w kolejnym sezonie zimowym (2014/2015).

Regulamin konkursu LAWINOWE ABC – edycja trzecia

1. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Tatrzański Park Narodowy przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Przewodników Wysokogórskich.

2. Temat konkursu.

Tematem konkursu jest wiedza z zakresu zimowej turystyki wysokogórskiej w Tatrach, zagrożenia lawinowego oraz zasad bezpiecznego poruszania się zimą w terenie wysokogórskim zagrożonym lawinami.

3. Warunki uczestnictwa.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy ani członkowie ich rodzin. W konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji, jednak – jeśli w tegorocznej edycji konkursu również uzyskają status zwycięzcy – nie będą oni brali udziału w losowaniu nagrody głównej – szkolenia lawinowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zwycięzca poprzedniej edycji, który zostanie również zwycięzcą tegorocznej edycji – nie mógł wziąć udziału w szkoleniu lawinowym rok temu. Wówczas będzie brany pod uwagę w losowaniu nagrody głównej.

4. Zasady Konkursu.

Przez 7 dni  w terminie 24 – 30. 03. 2014 na stronie Facebook.com/LawinoweABC o różnych godzinach pojawiać się będzie pytanie konkursowe. Odpowiedzi należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aszymaszek@tpn.pl do godziny 23.00 tego samego dnia. Laureatami konkursu zostaną osoby, które odpowiedzą prawidłowo i w terminie na wszystkie pytania konkursowe. Dziesięciu zwycięzców konkursu wyłonimy na podstawie losowania. Odpowiedź z uzasadnieniem Autora Marcina Kacperka pojawiać się będzie dzień po zadaniu pytania na profilu Facebook.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 31.03.2014 r. Wyniki konkursu opublikujemy na www.lawinoweabc.pl i Facebook.

5. Nagrody.

Nagrodą  dla zwycięzców jest szkolenie lawinowe w Tatrach przeprowadzone przez przewodników wysokogórskich – członków Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Szkolenie odbędzie się w sezonie zimowym 2014/2015.

Organizator konkursu pokrywa koszty kursu, nocleg oraz wyżywienie dla zwycięzców konkursu. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pocieszenia – wydawnictwa TPN.

6. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 Agnieszka Szymaszek

Tatrzański Park Narodowy

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn