Gimnazjum imienia Polskich Himalaistów

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 29 sierpnia 2013 12:30

W dniu 20 września 2013 r. w Gimnazjum nr 20 w Zabrzu odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia Polskich Himalaistów. Jest to efekt kilkumiesięcznych starań społeczności szkolnej i Polskiego Związku Alpinizmu.

Starania te doprowadziły do przyjęcia przez Radę Miasta Zabrze uchwały o nadaniu Gimnazjum nr 20 imienia Polskich Himalaistów. Nasza szkoła będzie pierwszą w Polsce noszącą takie imię.

Uroczystość rozpocznie się mszą św. w kościele Jana Chrzciciela w Zabrzu, podczas której nastąpi poświęcenie sztandaru. Następnie na terenie szkoły odbędzie się uroczyste odczytanie aktu nadania imienia i przekazanie społeczności szkolnej sztandaru. Każda z klas otrzyma także swojego patrona spośród grona zmarłych himalaistów.

Na uroczystościach obecne będą władze miasta, kuratorium oświaty, polscy alpiniści, w tym również Janusz Onyszkiewicz, prezes Polskiego Związku Alpinizmu z członkami zarządu. Nad naszymi działaniami patronat objęło też najstarsze pismo górskie w Polsce – „Taternik”.

Pomysł nadania szkole takiego imienia wiąże się ściśle z działaniami wychowawczymi podejmowanymi do tej pory przez Grono Pedagogiczne. Młodzież w wieku dojrzewania w szczególności potrzebuje autorytetów i przewodników. Chcemy, aby dokonania polskich himalaistów nakładały na uczniów szczególny wysiłek i odpowiedzialność w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Pragniemy, aby młodzież uczyła się od polskich himalaistów postawy wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, aktywnego spędzania wolnego czasu, umiejętności pokonywania słabości, szacunku wobec przyrody i jej praw. Naszym marzeniem jest, by każdy nasz uczeń stawiał sobie cele na miarę swoich możliwości i je osiągał, bo „każdy ma swój Everest”.

Planujemy organizowanie w szkole cyklicznych spotkań z himalaistami z zaprzyjaźnionych klubów wysokogórskich. Pierwsze z takich spotkań odbyło się już w czerwcu, naszą szkołę odwiedził alpinista Wojciech Grzesiok. Chcemy też, aby młodzież naszej szkoły zdobywała odznakę „Każdemu Jego Everest 8848”. Mamy nadzieję, że przy współpracy z władzami miasta uda nam się zbudować ściankę wspinaczkową i utworzyć klub wspinaczkowy.

Anna Kaczmarska, Marcin Kłak, Gimnazjum w Zabrzu

Źródło: PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn