„Socjolekt polskich alpinistów” – gwara środowiskowa naukowo opisana

przez Administrator | Opublikowano 10 października 2014 13:12

Za sprawą Anny Niepytalskiej-Osieckiej pierwszego tak obszernego naukowego opracowania doczekała się gwara wspinaczkowa. Autorka podjęła się próby opisania i zanalizowania, tego jak mówimy, czyli wszystkich naszych neologizmów, frazeologizmów, zapożyczeń itd.

Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (Anna Niepytalska-Osiecka)

Temat książki „Socjolekt alpinistów polskich. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa” jest obszerny. Autorka postanowiła zbadać słownictwo polskich alpinistów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Opisowi i analizie zostały poddane wszystkie grupy tworzących polskie środowisko wspinaczkowe, czyli wspinacze skalni i wysokogórscy oraz grotołazi. Ważnym elementem książki jest obszerny słownik leksyki alpinistycznej.

Anna Niepytalska-Osiecka to absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego jako redaktor haseł. Interesuje się środowiskowymi odmianami polszczyzny, leksykologią i leksykografią. Podróżuje i uprawia turystykę górską.

Książka jest dostępna w księgarni wspinanie.pl.

źródło: wspinanie.pl

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn