Betlejemka wznawia działalność noclegową

przez Administrator | Opublikowano 18 lipca 2014 9:05

Informujemy, że po ponad siedmiomiesięcznej przerwie COS Betlejemka ponownie otwiera swoje podwoje dla taterników. W trakcie tych trudnych dla całego środowiska miesięcy w Betlejemce przeprowadzono szereg prac, których głównym celem było dostosowanie obiektu do obowiązujących norm budowlanych i przeciwpożarowych.

W pierwszej kolejności została zmodernizowana wewnętrzna instalacja elektryczna – Betlejemka otrzymała zasilanie w energię elektryczną o mocy zapewniającej zlikwidowanie wszystkich odbiorników i urządzeń zasilanych gazem LPG. Zatem wszystkie kuchenki gazowe zostały zastąpione kuchenkami z płytami grzejnymi i indukcyjnymi. Uruchomiony został również przepływowy ogrzewacz wody. To radykalna zmiana standardów bezpieczeństwa w obiekcie.

(fot. Outdoor Magazyn)

(fot. Outdoor Magazyn)

W budynku zostały również usunięte nieprawidłowości w działaniu wentylacji w pomieszczeniach kuchni i sanitariatów.

W wyniku przeprowadzonych prac została również dostosowana do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego klasa palności obudowy drogi komunikacji w obiekcie. Także wszystkie drzwi w ciągach ewakuacyjnych w budynku zostały wymienione na szersze, spełniające wymogi przepisów P-Poż. Nowe drzwi mają szerokość 90 cm zatem nawet najbardziej „przypakowani” wspinacze bez problemu zmieszczą się między ościeżami… :-)

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które zaangażowały się w realizację prac modernizacyjnych.

Przypominamy zainteresowanym że COS Betlejemka jest obiektem szkoleniowo noclegowym o ograniczonej pojemności, dedykowanym zwłaszcza dla realizacji kursów taternickich. Betlejemka nie jest natomiast schroniskiem turystycznym. Poza szkoleniami taternickimi z noclegów w Betlejemce korzystać mogą wyłącznie taternicy, zarówno osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA, jak i wspinacze niezrzeszeni.

Zarząd PZA
źródło: PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn