Nabór do składu eksploracyjnej wyprawy jaskiniowej PZA do Chin

przez Administrator | Opublikowano 02 czerwca 2014 9:28

Wyprawa Qingjiang/Mulun 2014 odbędzie się w terminie ok. 15.11 – 14.12.2014. Jej celem jest eksploracja jaskiń w terenach wstępnie rozpoznanych podczas rekonesansu przeprowadzonego w kwietniu 2014 (vide “Jaskinie” nr 74).

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w kwalifikacji do składu wyprawy.

Wyprawa KTJ PZA Chiny 2013, pomiary w Feng Dong (fot. M. Ciszewski)

Wyprawa KTJ PZA Chiny 2013, pomiary w Feng Dong (fot. M. Ciszewski)

Wyjazd najprawdopodobniej będzie podzielony na dwa turnusy po dwa tygodnie, jeden w prowincji Hubei (dolina rzeki Qingjiang), a drugi w Guangxi (rezerwat Mulun). Aktualnie rozpoczęliśmy starania o uzyskanie zezwoleń na działalność w obydwóch rejonach. Może być to szczególnie trudne w przypadku rezerwatu Mulun, gdyż wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Środowiska Chin. W zależności od uzyskanych zezwoleń i uwarunkowań organizacyjnych będzie istniała możliwość wzięcia udziału w tylko jednym z turnusów lub w obydwóch jednocześnie.

Uwaga: wskazane daty mogą ulec przesunięciu o kilka dni w zależności od dostępności i cen biletów lotniczych oraz ustaleń ze stroną chińską.

Szacunkowy wkład własny uczestników: ok. 6 tys. zł. W związku z koniecznością wcześniejszego wykupu biletów, pierwsza wpłata w wysokości 3000 zł w terminie do 15.09.2014.

Sprawozdania z poprzednich wypraw:

Wyprawa KTJ PZA Chiny 2013, Studnia P40, Laizi Dong (fot. M. Ciszewski)

Wyprawa KTJ PZA Chiny 2013, Studnia P40, Laizi Dong (fot. M. Ciszewski)

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres ktj.chiny małpka pza.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.06.2014. Prosimy o przesłanie następujących danych:

Część I: Dane personalne potrzebne do uzyskania zezwolenia:

 1. Nazwisko
 2. Imiona
 3. Data i miejsce urodzenia
 4. Adres
 5. Wykształcenie i zawód (potrzebne do formalności wizowych)
 6. Numer paszportu i data ważności (minimum do 30.05.2015)
 7. Organ wydający paszport
 8. Adres e-mail
 9. Telefon

Część II: Informacje potrzebne do przeprowadzenia kwalifikacji:

 1. Nr Karty Taternika i rok jej uzyskania
 2. Przynależność klubowa
 3. Uczestnictwo w wyprawach eksploracyjnych (dane o wyprawach, co najmniej: rejon, organizator, rok)
 4. Znajomość języka angielskiego (samoocena: brak; poziom podstawowy – umiejętność porozumienia się w podstawowych sprawach życia codziennego; poziom konwersacyjny – umiejętność ustnego porozumienia się w każdej sytuacji: hotel, sklep, restauracja, rozmowa o jaskiniach; poziom zaawansowany – znajomość języka wystarczająca do samodzielnego sporządzania opisów jaskiń)
 5. Umiejętność pracy z zestawem pomiarowym Leica DistoX + PDA (nazwy jaskiń kartowanych za pomocą zestawu, rejon oraz organizator i rok wyprawy jeśli dotyczy)
 6. Doświadczenie w zakresie obróbki danych pomiarowych i sporządzania dokumentacji, w szczególności za pomocą technik komputerowych. (nazwy jaskiń, których dokumentację opracowywał kandydat i nazwa rejonu w którym one się znajdują; używane oprogramowanie)
 7. Ewentualna dotychczasowa działalność w jaskiniach Chin (dane o wyprawach, co najmniej: rejon, organizator, rok wyprawy)

Kwalifikacja na wyprawę będzie prowadzona w oparciu o doświadczenie kandydatów wykazane w punktach 3 – 7. Ostateczna decyzja o składzie personalnym wyprawy należy do kierownika.

Organizatorzy:
Andrzej Ciszewski – Kierownik wyprawy
Mateusz Golicz

Źródło: PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn