Szałasiska WiFi Zone

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 08 sierpnia 2013 19:49

Informujemy, że na terenie obozowiska taternickiego na Polanie Szałasiska uruchomiony został dla mieszkańców taboru bezprzewodowy dostęp do internetu.

Dzięki temu udogodnieniu, preferowaną formą dokonywania rezerwacji jest wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na adres: szalasiska@pza.org.pl.

08szalasiska

Oczywiście w dalszym ciągu możliwe jest dokonywanie rezerwacji za pomocą sms: +48666386898.

Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy pamiętać o podaniu istotnych danych: imię i nazwisko osoby rezerwującej, przynależność do klubu PZA, ilość osób i termin pobytu, a w przypadku rezerwacji dokonywanej e-mailem niezbędne jest podanie telefonu kontaktowego.

Przyjęcie rezerwacji będzie każdorazowo potwierdzane SMS-em lub e-mailem W razie braku miejsc również zostaną wysłane powiadomienia.

Przypominamy, że obozowisko jest miejscem dedykowanym dla taterników. korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

Na Taborze możliwe jest również korzystanie z dostępu do sieci z wykorzystaniem wszelkich urządzeń mobilnych pracujących w protokole WiFi. Łącze pracujące w usłudze StarDSL ma ograniczony miesięczny limit transferu do 30GB, zatem dostęp do niektórych stron internetowych wymagających dużego transferu danych został zablokowany.

Prosimy o rozsądne korzystanie z tego udogodnienia i powstrzymanie się od pobierania dużych plików.

 Piotr Xięski
PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn