Baza tatrzańska dla taterników – lato 2013

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 01 lipca 2013 14:23

W sezonie letnim 2013 będą funkcjonować obozowiska taternickie dla wspinaczy i taterników jaskiniowych na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej. Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

Widok na Morskie Oko i Czarny Staw z Żabiej Turni Mięguszowieckiej (fot. arch. Aneta Żukowska)

Widok na Morskie Oko i Czarny Staw z Żabiej Turni Mięguszowieckiej (fot. arch. Aneta Żukowska)

Obozowiska taternickie w sezonie letnim 2013 zostały uruchomione w następujących terminach:

  •  na Polanie Szałasiska od 28 czerwca,
  •  na Polanie Rogoźniczańskiej od 30 czerwca.
Mnich za chmurami (fot. arch. Aneta Żukowska)

Mnich za chmurami (fot. arch. Aneta Żukowska)

Kontynuowane będą akcja „Junior” oraz akcja „Senior”, dające ok. 50 proc. zniżki na noclegi. Od sezonu letniego 2013r. akcją „Junior” mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
  • posiadają Kartę Taternika,
  • są absolwentami letnich kursów tatrzański zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2010 – 2012 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
  • mają opłacone składki w klubie zrzeszonym w PZA.

W przypadku taterników jaskiniowych konieczne jest posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA.

Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiotach na materacach, możliwość korzystania z kuchni turystycznej (kuchenki gazowe) oraz skromne zaplecze sanitarne.

Żabia Turnia Mięguszowiecka (fot. arch. Aneta Żukowska)

Żabia Turnia Mięguszowiecka (fot. arch. Aneta Żukowska)

Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko.
Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru.
Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN. Zapraszamy!

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku

Taborem kieruje: Julian Kubowicz (tel. +48 666 386 898)
Rezerwacje proszę przesyłać SMS-em podając imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób i termin pobytu.
Przyjęcie rezerwacji będzie każdorazowo potwierdzane SMS-em.
W razie braku miejsc również zostaną wysłane powiadomienia.

Szałasiska (fot. arch. Aneta Żukowska)

Szałasiska (fot. arch. Aneta Żukowska)

Ceny noclegów:
20 zł — dla członków PZA (10 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),
29 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA,
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Betlejemka, całoroczna baza taterników — Centralny Ośrodek Szkolenia PZA

(fot. arch. Aneta Żukowska)

(fot. arch. Aneta Żukowska)

Bazą kieruje Adrian Koźbiał (tel. +48 603 424 101, e-mail: betlejemka@pza.org.pl).

Ceny noclegów:
25 zł — dla członków PZA (12,50 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),
36 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA,
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich

Taborem kieruje Ewa Libera (tel. +48 609 677 756).
Ceny noclegów:
16 zł — dla członków PZA (8 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),
21 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA,
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Uwaga:
Do zniżek (takich jak członkowie PZA) uprawnieni są również członkowie organizacji zrzeszonych w UIAA.

Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub do Ditty Kicińskiej (tel. +48 502 125 216, e-mail: kt@pza.org.pl).

Źródło: PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn