Podsumowanie spotkania Polskiego Związku Alpinizmu i Tatrzańskiego Parku Narodowego

przez Administrator | Opublikowano 03 listopada 2017 12:42

23 października odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Polskiego Związku Alpinizmu z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Protokół z tego spotkania znajduje się poniżej.

Ad1) Wspinanie w rejonie Doliny ku Dziurze

Ściana nad Dziurą została wpisana do zadań ochronnych na rok 2018 po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Parku (udostępnienie ściany na jeden sezon – 2018). Oznacza to, że w przyszłym roku zostanie ona udostępniona do wspinaczki letniej. Ściana nad Dziurą zostanie wpisana do zarządzenia w sprawie uprawiania taternictwa powierzchniowego na terenie TPN. Zawarte tam zostaną zasady jej udostępnienia, w większości przedstawione przez PZA wraz z wnioskiem o jej udostępnienia. Projekt zarządzenia zostanie konsultowany z PZA. Przed udostępnieniem wykonana zostanie ekiperska inwentaryzacja ściany.

Ad2) Perspektywy udostępnienia dla działalności wspinaczkowej w rejonie Wielkiej Turni 

W sezonie 2017/2018 nie ma możliwości udostępnienia Wielkiej Turni. Zostało już do tej pory w tej kwestii zrobione bardzo dużo (kilka spotkań i wizje w terenie. Sytuacja jest zupełnie inna, jakby się wydawało środowisku, ponieważ funkcjonują zawiłe przepisy i formalności, które trzeba pokonać. Przyczyną braku zgody nie jest niechęć TPN – jak jest ogólnie uznawane. Wydają się możliwe dwie ścieżki: podjęcie badań naukowych (zgłoszenie tematu badawczego, który będzie analizą stanu aktualnego jak i stanu po dopuszczeniu wspinania) lub też dopuszczenie wspinania limitowanego na podstawie indywidualnych zgód (podobnie jak w Karkonoskim PN). Druga opcja wymaga wewnętrznej dyskusji TPN oraz weryfikacji możliwości prawnych wydawania takich zezwoleń.

Ad3) Udostępnianie jaskiń

PZA wnioskuje o udostepnienie czterech nowych jaskiń: Niebieska Studnia, Mała w Mułowej, Studnia w Kazalnicy, Szczelina Chochołowska, oraz możliwości kilku zezwoleń rocznie do jaskiń Bańdzioch Kominiarski i Wysoka. Ustalono, że w przyszłym roku PZA wystąpi z wnioskiem o wykonanie inwentaryzacji ww. czterech jaskiń. Po jej wykonaniu jaskinie mogłyby zostać wpisane do udostępnienia do zadań na rok 2019. Wniosek będzie musiał uzyskać pozytywną opinię Rady Naukowej Parku. Jednocześnie inne obiekty mogą zostać usunięte z listy jaskiń dotychczas udostępnianych, np. Tunel Małołacki. Wszystkie propozycje zmian przed ich wprowadzeniem skonsultowane zostaną z PZA. W odniesieniu do Szczeliny Chochołowskiej rozważano ograniczenia udostępniania (np. tylko kursy, limity itp.) na podstawie każdorazowego zezwolenia.

Ad4) Zasady udzielania zezwoleń na przejście Głównej Grań Tatr

Jedyne możliwe rozwiązanie to indywidualne zgody i ujęcie tego przedsięwzięcia w zadaniach ochronnych oraz planie ochrony. Wymaga to jednak wewnętrznych konsultacji w TPN oraz weryfikacji możliwości prawnych wydawania takich zezwoleń. TPN przekaże PZA ustalenia w tej kwestii.

Ad5) Koncepcja obszarowego podejścia do udostępniania w zakresie działalności skiturowej i skiaplinistycznej

Obszarowe udostępnianie nie jest możliwe ze względu na zapis w ustawie o ochronie przyrody, wskazujący na udostępnianie liniowe – szlaki narciarskie.

Strony: 1 | 2 | 3

Tagi

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn