Bezpieczne Karkonosze: po co nam Karkonoski Park Narodowy?

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 17 stycznia 2014 12:13

16 stycznia obchodził 55 urodziny. Chroni niezwykłe i unikatowe pomniki przyrody, a także wyjątkowe góry – Karkonosze, które coraz gorzej znoszą rosnącą z roku na rok liczbę turystów, oraz postępującą komercjalizację terenów górskich. Dlaczego Parki Narodowe są tak istotne i dlaczego warto wspierać ich działalność?

Bezpieczne-Karkonosze_banner

Dlaczego powstał Karkonoski Park Narodowy? Choć odpowiedź wydaje się oczywista, niestety nie wszyscy odwiedzający karkonoskie tereny są tego świadomi:

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

Wyjątkowość Karkonoszy i ich niepowtarzalne walory sprawiły, że już w 1933 roku w miejscach szczególnie cennych utworzono pierwsze rezerwaty przyrody: Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł, Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Wielkiego Stawu. Po II wojnie światowej zaczęto czynić starania w celu utworzenia parku narodowego. Profesorowie z Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwsi podjęli kroki, aby zrealizować zamierzony cel. Po kilkunastu latach przygotowań i uzgodnień 16 stycznia 1959 roku mocą Rozporządzenia Rady Ministrów został utworzony Karkonoski Park Narodowy.

Wszystkie parki narodowe znajdujące się w Polsce mają za zadanie chronić przede wszystkim przyrodę. Jest to niezwykle istotne szczególnie w czasach, kiedy ingerencja człowieka w środowisko naturalne jest największa w historii. Jednak wciąż niewielu turystów odwiedzających np. Karkonosze zdaje sobie sprawę z tego, że Park, poprzez wytyczanie szlaków, ich czasowe zamykanie, czy remontowanie odpowiada także za nasze bezpieczeństwo.

Ileż to razy, nie tylko w Karkonoszach, ale i innych polskich górach, turyści irytowali się na widok tabliczki z napisem „szlak czasowo zamknięty”. Najgorsze jest jednak to, że bardzo duża liczba z nich tego typu ostrzeżenia, a wręcz nakazy zupełnie ignoruje, wchodząc na szlak, który jest np. w remoncie, bądź jest zamknięty z powodu zagrożenia lawinowego. Przepisy Karkonoskiego Parku Narodowego mówią jednoznacznie:

Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego można poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, a odpoczywać na strefach wypoczynkowych. 

A czasowe wyłączanie fragmentów szlaków zawsze wynika z bardzo konkretnych powodów.

Karkonoski Park Narodowy każdego roku odwiedza około 2 mln turystów. Jest to niezwykle duża liczba, szczególnie jeśli zestawi się ją z całkowitą powierzchnią parku (5,5 tys. hektarów). Oczywiście turyści korzystają z wytyczonych szlaków, co powoduje, że teren, po którym się poruszają, jest w rzeczywistości nieporównywalnie mniejszy, przez co cały Park należy do jednego z najbardziej „rozdeptanych” parków w Polsce. Dlatego tak istotne jest stosowanie się do zaleceń jego pracowników.

Strony: 1 | 2

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn