Regulamin konkursu literackiego „Outdoorowym piórem!”

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 11 września 2013 15:50

§ 1 Idea Konkursu

 • Celem powołania konkursu „Outdoorowym piórem!”, zwanego dalej Konkursem, jest inspirowanie i promocja twórczości miłośników outdooru, którzy opisują dzisiejsze realia podróżowania i doświadczenia związane z aktywnościami outdoorowymi, problemy, wyzwania, czy przeżycia, ale także zupełnie fikcyjne historie, oparte na własnych doświadczeniach.
 • Konkurs ma także promować szeroko rozumiane aktywności outdoorowe oraz polskich producentów sprzętu outdoorowego.

§ 2 Przedmiot Konkursu

 • Przedmiotem Konkursu są, zwane dalej Tekstami, zamknięte formy literackie mieszczące się w gatunkowej formule opowiadania, noweli lub mikronarracji, nawiązujące w treści do Polski oraz do aktywności outdoorowych (rozumianych jako m.in. trekking, wspinaczka, alpinizm, kolarstwo górskie, kajakarstwo, nordic walking, bieganie trailowe, hiking). Tekst może być podpisany pseudonimem (imię i nazwisko autora do wiadomości Organizatora).
 • Zgłaszane do Konkursu Teksty muszą mieć charakter autorski w rozumieniu obowiązującego w Polsce prawa i nie mogą być wcześniej publikowane w drukach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN (czyli w książkach lub czasopismach). Autor Tekstu, zgłaszając Tekst do Konkursu, oświadcza, że Tekst jest jego dziełem autorskim, że posiada do niego wszelkie prawa licencyjne i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez publikację Tekstu praw osób trzecich.
 • Nieprzekraczające 10 000 znaków ze spacjami Teksty w języku polskim można przesyłać pod adresem: redakcja@outdoormagazyn.pl, w formie załącznika, w plikach komputerowych zapisanych w  formatach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt.
 • Termin nadsyłania Tekstów: 8 listopada
 • Ogłoszenie wyników: 29 listopada
 • Teksty, których objętość przekracza 10 000 znaków ze spacjami, przesłane w innym formacie lub pod innym adresem zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą brane pod uwagę.
 • Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby piszące w języku polskim, które ukończyły 18 lat.
 • Teksty zgłaszane na Konkurs należy podpisać imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, a do przesyłki dołączyć informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego). Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jeden Tekst.

§ 3 Organizacja Konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest firma Navigator Piotr Michał Turkot z siedzibą przy ul. Grzegórzeckiej 69/13, 31-559 Kraków, będąca wydawcą portalu „Outdoor Magazyn”, zwana dalej Organizatorem. Organizator Konkursu jest właścicielem i operatorem strony outdoormagazyn.pl. Organizator definiuje i nadzoruje przebieg Konkursu pod względem administracyjnym, prawnym i artystycznym.
 • Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu powoła jury, którego decyzje mają charakter ostateczny, co oznacza, że autor Tekstu nie może się od nich odwołać.
 • Jury wybierze ze wszystkich nadesłanych na Konkurs prac najlepsze Teksty i uhonoruje je Pierwszym Miejscem, Drugim Miejscem, Trzecim Miejscem, wyróżnieniami oraz Najlepszym opowiadaniem z wątkiem wspinaczkowym. Oddzielnie zostaną przyznane nagrody za Wybór Czytelników oraz dla głosujących Czytelników.
 • Teksty po wstępnej selekcji przez jury będą publikowane na stronie „Outdoor Magazyn” w zakładce „Konkurs literacki” i podlinkowane na fanpage portalu na serwisie społecznościowym Facebook. Nagroda Wybór Czytelników zostanie przyznana przez Czytelników – zwycięzcą będzie ten tekst, który zdobędzie najwięcej udostępnień i polubień. Dodatkowa nagroda zostanie przyznana w drodze losowania udostępniającym Czytelnikom.
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie „Outdoor Magazyn”.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (okres jednego roku, bez ograniczeń terytorialnych) do przysłanego Tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację na portalu „Outdoor Magazyn” i na stronach internetowych Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu do nich i modyfikowania danych.
 • W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

§ 4 Nagrody

 • Nagrodami za Pierwsze Miejsce są:

– Bon wartości 760 zł do wykorzystania na dowolne produkty marki Yeti

– Publikacja Tekstu w głównym oknie portalu „Outdoor Magazyn” przez okres trzech tygodni

– Karnet na wszystkie dni Krakowskiego Festiwalu Górskiego

 • Nagrodami za Drugie Miejsce są:

– Kurtka marki Alvika: Czarnohora lub Orla

– Publikacja Tekstu w głównym oknie portalu „Outdoor Magazyn” przez okres dwóch tygodni

– Karnet na wszystkie dni Krakowskiego Festiwalu Górskiego

 • Nagrodami za Trzecie Miejsce są:

– Super lekki śpiwór puchowy Magic 125 zip marki Cumulus

– Publikacja Tekstu w głównym oknie portalu „Outdoor Magazyn” przez okres dwóch tygodni

Strony: 1 | 2 | 3

Wyświetlam 2 komentarze
Dodaj swój komentarz
 1. […] Koniecznie zapoznajcie się regulaminem konkursu, który dostępny jest TUTAJ. […]

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn