Komunikat w sprawie Karty Taternika i Akcji Junior

przez Aneta Żukowska | Opublikowano 23 maja 2013 9:10

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu informuje, że od 17 maja 2013r. zmianie ulega tryb przyznawania Karty Taternika. Obecnie Karta Taternika będzie przyznawana na podstawie dostarczonego zaświadczenia o ukończeniu Kursu Taternickiego według programu PZA, podpisanego przez prowadzącego szkolenie instruktora PZA.

Kurs Taternicki (fot. arch. Aneta Żukowska)

Kurs Taternicki (fot. arch. Aneta Żukowska)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno zawierać:

  • jednoznaczną informację, że instruktor uznaje, iż dana osoba ukończyła kurs oraz, że nabyte przez nią kompetencje i umiejętności są właściwe dla wydania Karty Taternika i prowadzenia samodzielnej działalności w Tatrach i górach średnich latem,
  • wykaz dróg pokonanych podczas kursu.

Dodatkowym warunkiem jest uiszczenie opłaty za wydanie Karty. Sama Karta Taternika w tym roku będzie kosztować jeszcze 50 złotych. Od przyszłego roku opłata za jej wydanie będzie wynosiła 100 złotych.

Kurs Taternicki (fot. arch. Aneta Żukowska)

Kurs Taternicki (fot. arch. Aneta Żukowska)

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu informuje ponadto, że od 17 maja 2013r. zmianie ulega również tryb udzielania zniżek w opłatach za korzystanie z noclegów w obiektach bazy tatrzańskiej PZA w ramach „Akcji Junior”. Od sezonu letniego 2013r. Akcją Junior mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
  • posiadają Kartę Taternika,
  • są absolwentami letnich kursów tatrzański zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2010 – 2012 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
  • mają opłacone składki w Klubie zrzeszonym w PZA.

Źródło: PZA

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn